bohoslužby zrušeny z důvodu nemoci

nekoná se | kaple Odpuštění v Písku

nekoná se | návesní kaple v Topělci

Vítejte

bohoslužby dočasně zrušeny

Naše náboženská obec v Písku je součástí Plzeňské diecéze Církve československé husitské. Jsme otevřená tradiční křesťanská církev, která vznikla z katolického modernismu, hlásíme se k odkazu svatého Cyrila a Metoděje, svatého mučedníka Jana Husa a církve podobojí (utrakvismu). Vysluhujeme sedm tradičních svátostí (křest, biřmování, zpověď, eucharistie, manželství, útěcha nemocných a kněžské svěcení), stejně jako římskokatolická a pravoslavná církev.

Naše náboženská obec je otevřena všem lidem bez rozdílu církevní příslušnosti, ale i všem duchovně hledajícím.

Církev československou husitskou tvoří šest diecézí (územních celků): Brněnská, Královehradecká, Olomoucká, Plzeňská, Pražská a na území Slovenské republiky Bratislavská. Duchovním správcem každé diecéze je její biskup. V čele celé církve stojí patriarcha.

Aktuality

BOHOSLUŽBY POSVÁTNÉHO SPOLKU V TOPĚLCI
nyní se nekonají

BOHOSLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY V PÍSKU
...probíhá koordinace...