aktuální rozpis bohoslužeb

14.5. / 18:00 / Večerní meditace velikonočního času / kaple Odpuštění v Písku
15. 5. / 9:30 / V. Neděle velikonoční / kaple Odpuštění v Písku
19. 5. / 10:00 / Eucharistická slavnost za seniory / kaple Nejsvětější Trojice v DPS Písek
21. 5. / 18:00 / Večerní meditace o smyslu křtu / kaple Odpuštění v Písku
22. 5. / 9:30 / Eucharistická slavnost / kaple Odpuštění v Písku

28. 5. / 18:00 / Večerní meditace o Duchu Svatém / kaple Odpuštění v Písku
29. 5. / 9:30 / VII. Neděle velikonoční / kaple Odpuštění v Písku
5. 5. / VEČERNÍ MEDITACE ZRUŠENA
5. 6. / 10:00 / Starokřesťanská liturgie / Slovanské Hradiště u Mikulova (v Písku ZRUŠENO)
12. 6. / EUCHARISTICKÁ SLAVNOST ZRUŠENA

18. 6. / 18:00 / Večerní meditace o smrti / kaple Odpuštění v Písku
19. 6. / 9:30 / Eucharistická slavnost za + rodinu Sasínovu / kaple Odpuštění v Písku
23. 6. / 10:00 / Eucharistická slavnost za seniory / kaple Nejsvětější Trojice v DPS Písek 
27. 6. / 18:00 / Večerní meditace o Starém Zákonu / kaple Odpuštění v Písku
26. 6. / 9:30 / Eucharistická slavnost za + rodinu Cempírkovu / kaple Odpuštění v Písku
2. 7. / 18:00 / Večerní meditace o sv. Cyrilu a Metodějovi / kaple Odpuštění v Písku
3. 7. / 9:30 / Eucharistická slavnost za + rodinu Ospalíkovu / kaple Odpuštění v Písku
5. 7. / 10:00 / Cyrilometodějská pouť a starokřesťanská liturgie / Hradiště v Písku (louka)
6. 7. / 11:00 / Kázání o slavnosti sv. Jana Husa / u kostela sv. Václava v Písku
14. 7. / 18:00 / Večerní meditace o Boží prozřetelnosti / kaple Odpuštění v Písku
15. 7. / 9:30 / Eucharistická slavnost za + rodinu Martinkovu / kaple Odpuštění v Písku