Bůh je láska

mějme odvahu se jí otevřít

Vítejte

bohoslužby každou neděli v 9:30 a pak agapé

ve farním chrámu

Naše náboženská obec v Písku je součástí Plzeňské diecéze Církve československé husitské. Jsme otevřená tradiční křesťanská církev, která vznikla z katolického modernismu, hlásíme se k odkazu svatého Cyrila a Metoděje, svatého mučedníka Jana Husa a církve podobojí (utrakvismu). Vysluhujeme sedm tradičních svátostí (křest, biřmování, zpověď, eucharistie, manželství, útěcha nemocných a kněžské svěcení), stejně jako římskokatolická a pravoslavná církev.

Naše náboženská obec je otevřena všem lidem bez rozdílu církevní příslušnosti, ale i všem duchovně hledajícím.

Církev československou husitskou tvoří šest diecézí (územních celků): Brněnská, Královehradecká, Olomoucká, Plzeňská, Pražská a na území Slovenské republiky Bratislavská. Duchovním správcem každé diecéze je její biskup. V čele celé církve stojí patriarcha.

Aktuality

OTEVŘENÍ KAPLE ODPUŠTĚNÍ V PÍSKU
18. října v 9:30 starokřesťanská sv. liturgie
svátek svatého evangelisty Lukáše

BOHOSLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY V PÍSKU
...probíhá koordinace...