Kde a kdy sloužíme?

KAPLE ODPUŠTĚNÍ V PÍSKU

  • hlavní farní bohoslužba každou neděli v 9:30
  • eucharistická slavnost / mše svatá
  • spiritualita ticha (Filip Gorazd Martinek)
  • starokřesťanské důrazy (církev prvního tisíciletí)
  • otevřené společenství

NÁVESNÍ KAPLE V TOPĚLCI

  • bohoslužba každou první neděli v měsíci v 17:00 
  • svatá liturgie v latinském anebo v byzantském ritu
  • spiritualita Pravoslaví (Filip Gorazd Martinek)
  • spiritualita Taizé (Václav Diviš)
  • vznikající posvátný spolek utrakvistické ortodoxní církve