fotky

Světový den modliteb žen v kapli Odpuštění, ve spolupráci s ŘKC Písek (paní Bočková), úvodní slovo pronesl o. Gorazd, následovaly modlitby žen, 4. 3. 2022


Slavnostní svatováclavská liturgie v rotundě sv. Petra a Pavla nad Starým Plzencem, celebroval o. Václav Diviš, koncelebroval o. Gorazd, 28. 9. 2021


Svátost křtu v zámecké kapli ve Vráži u Písku, celebroval o. Václav Diviš, koncelebroval o. Gorazd, 11. 9. 2021


Mše v Domově seniorů Světlo v Písku, celebroval o. Gorazd, 26. 8. 2021


Primiční mše novokněze o. Gorazda ve farním chrámu, 25. 7. 2021


o. Gorazd požehnal výstavu o lidové zbožnosti v Hrubé Vrbce, 24. 7. 2021


Půlnoční mše vánoční v chrámu Nejsvětější Trojice v Písku, celebroval o. biskup Filip Štojdl, 2015


Pietní akt a výsadba Husovy lípy na Husově náměstí v Písku za účasti o. biskupa Filipa Štojdla při příležitosti 600. výročí mučednické smrti Jana Husa, 29. 9. 2015


Pouť do Kostnice (2015) s o. Vojtěchem Pekárikem a o. biskupem Filipem Štojdlem


Cyklopouť do Kostnice s o. Vojtěchem Pekárikem, 2015


Půlnoční mše vánoční ve farním chrámu, celebroval o. biskup Filip Štojdl, 2014