fotky

Světový den modliteb žen v kapli Odpuštění, ve spolupráci s ŘKC Písek (paní Bočková), úvodní slovo pronesl Mgr. Filip Gorazd Martinek, následovaly modlitby žen, 4. 3. 2022
Mše v Domově seniorů Světlo v Písku, celebroval Mgr. Filip Gorazd Martinek, 26. 8. 2021


Mše novokněze Mgr. Filipa Gorazda Martinka ve farním chrámu, koncelebroval jáhen Bc. Martin Gruber, 25. 7. 2021Půlnoční mše vánoční v chrámu Nejsvětější Trojice v Písku, celebroval br. biskup Filip Štojdl, 2015


Pietní akt a výsadba Husovy lípy na Husově náměstí v Písku za účasti br. biskupa Filipa Štojdla při příležitosti 600. výročí mučednické smrti Jana Husa, 29. 9. 2015


Pouť do Kostnice (2015) s br. Vojtěchem Pekárikem a br. biskupem Filipem Štojdlem


Cyklopouť do Kostnice s br. Vojtěchem Pekárikem, 2015


Půlnoční mše vánoční ve farním chrámu, celebroval br. biskup Filip Štojdl, 2014