kolumbárium Písek

Kolumbárium v Písku je k dispozici pro širokou veřejnost a je otevřeno od 8 do 17 hodin pátek, sobota, neděle, pondělí. Správou kolumbária je pověřena Mgr. Miluše Štojdlová, zmocněnkyně diecézní rady. 

V případě zájmu o pronájem schránky, případně o další služby, nás můžete kontaktovat e-mailem (miluse.stojdlova@seznam.cz) či telefonicky (601 154 725) anebo nás navštívit.

Ceník kolumbária

Pronájem schránky ve starém kolumbáriu

malá schránka

(1-2 urny)

 750 Kč / 5 let 
1500 Kč / 10 let 

velká schránka

(3 a více uren)

 1500 Kč / 5 let
3000 Kč / 10 let 


Pronájem schránky v novém kolumbáriu

velká schránka

(4 a více uren)

2000 Kč / 5 let
4000 Kč / 10 let 


Služby

uložení urny

200 Kč 

vyjmutí urny

200 Kč 

nápis na malou schránku

280 Kč 

nápis na velkou schránku

380 Kč 

Řád kolumbária

Prosíme návštěvníky, aby dodržovali řád kolumbária.

 1. Kolumbárium je posvátným a pietním místem k ukládání uren s popelem zemřelých.
 2. Urnu ukládá (po zapsání do evidence) správce kolumbária.
 3. Urna může být vydána jen nájemci či příbuzným.
 4. Správa kolumbária zajistí nápis na desku schránky po předchozím zaplacení. (provedení do dvou měsíců)
 5. Správa kolumbária nezodpovídá za eventuální poškození nápisu či rozbití skla.
 6. Správa kolumbária nezodpovídá za ztrátu květin či jiných předmětů zavěšených na schránce.
 7. Květiny se umísťují vždy vpravo, ostatní předměty se zavěšují nad schránku.
 8. Svíčky lze zapalovat pouze na mramorové desce.
 9. Zásadně používejte malé čajové svíčky! Jiné než čajové svíčky budou odstraňovány.
 10. Kolumbárium je otevřeno denně od 8 - 17 hodin.
 11. V prostorách kolumbária se nesmí kouřit, ukládat nic na zem a vodit do prostor zvířata.
 12. Přítomní v kolumbáriu nesmí rušit obřady v kostele.
 13. Nájemce musí řádně platit za pronájem.
 14. Zaplacení poplatku za pronájem schránky je považováno za ujednání o užívání schránky.
 15. Platí se vždy na pět nebo deset let.
 16. Nebude-li nájemné uhrazeno ani po upomínce, urnové místo bude zrušeno a urny s ostatky budou vydány k rozptylu na lesní hřbitov v Písku.
 17. Nájemce je povinen sdělit správci kolumbária změnu adresy.

V Písku dne 1. 11. 2011.
Schváleno statutáry Rady starších CČSH v Písku.