kolumbárium Písek

Kolumbárium v Písku je k dispozici pro širokou veřejnost a je otevřeno od 8 do 17 hodin čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pondělí. Správou kolumbária je pověřena Mgr. Lenka Kalčíková. 

V případě zájmu o pronájem schránky, případně o další služby, nás můžete kontaktovat e-mailem (kolumbarium-pisek@post.cz) či telefonicky
(603 877 360) anebo nás navštívit každé pondělí od 15.30 do 17 hodin.

Ceník kolumbária

Pronájem schránky ve starém kolumbáriu

malá schránka

(1-2 urny)

 900 Kč / 5 let 
1 800 Kč / 10 let 

velká schránka

(3 a více uren)

 1 800 Kč / 5 let
3 600 Kč / 10 let 


Pronájem schránky v novém kolumbáriu

velká schránka

(4 a více uren)

2 000 Kč / 5 let
4 000 Kč / 10 let 


Služby

uložení urny

200 Kč 

vyjmutí urny

200 Kč 

nápis na malou schránku

380 Kč 

nápis na velkou schránku

480 Kč 

Řád kolumbárií

Prosíme návštěvníky, aby dodržovali řád kolumbárií.

 1. Kolumbárium je posvátným a pietním místem k ukládání uren s popelem zemřelých.
 2. Urnu ukládá (po zapsání do evidence) správce kolumbária.
 3. Urna může být vydána jen nájemci či příbuzným.
 4. Správa kolumbária zajistí nápis na desku schránky po předchozím zaplacení. (provedení do dvou měsíců) /platí pro staré kolumbárium/
 5. Správa kolumbárií nezodpovídá za eventuální poškození nápisu či rozbití skla.
 6. Správa kolumbárií nezodpovídá za ztrátu květin či jiných předmětů zavěšených na schránce.
 7. Květiny se umísťují vždy vpravo, ostatní předměty se zavěšují nad schránku.
  /platí pro staré kolumbárium/
 8. Svíčky lze zapalovat pouze na mramorové desce.
 9. Zásadně používejte malé čajové svíčky v hliníku! Jiné než čajové svíčky budou odstraňovány.
 10. Kolumbária jsou otevřena: čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pondělí od 8 - 17 hodin.
 11. V prostorách kolumbárií se nesmí kouřit, ukládat nic na zem a vodit do prostor zvířata.
 12. Přítomní ve starém kolumbáriu nesmí rušit obřady v kostele.
 13. Nájemce musí řádně platit za pronájem.
 14. Zaplacení poplatku za pronájem schránky je považováno za ujednání o užívání schránky.
 15. Platí se vždy na pět nebo deset let.
 16. Nebude-li nájemné uhrazeno ani po upomínce, urnové místo bude zrušeno a urny s ostatky budou vydány k rozptylu na lesní hřbitov v Písku.
 17. Nájemce je povinen sdělit správci kolumbária změnu adresy.

V Písku dne 1. 10. 2022.
Schváleno statutáry Rady starších CČSH v Písku.