Pastorační list

05.04.2023

Drahé sestry, drazí bratři a přátelé,

nacházíme se v úseku cesty našeho života, kterým vstupujeme do postního období s očekáváním naděje velikonočního mystéria.

Dva roky korony a rok války nás přivedly k duchovnímu půstu. Začali jsme hledat stabilitu a jistoty v tomto světě. Naše životy a mysl se proměnily k nepoznání. Svět je plný lží, nekonečné nesrozumitelnosti, hluboké bolesti, rostoucí samoty, otevřených ran a duchovního spánku naplněného sobeckostí a zapomenutí. Obrat k problémům tohoto světa nás odvedl od světa duchovního a od naší Církve československé husitské. Jak v tomto světě najít pevný bod? Kde je naděje? Naše církev je jako studna naděje na poušti. Poušť je duchovně pusté a prázdné místo bez života. Skoro nikdo ji nevidí, je takřka neviditelná. Naše studna víry směřuje hluboko do nitra našich srdcí. Zem pustiny vyprahla a my žízníme. Lidé se rozhlíží do všech stran světa a vidí jen poušť, bloudí po ní a hledají jistoty v majetku, politických stranách, nepřátelství, střetech, konfliktech a válkách. Nemohou najít pramen naděje, který prýští ze srdce. Naše studna nabízí stabilitu ve vodě živé, která život slovy Ježíše dává "Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému." J 4,14.

My nechceme bloudit v tomto světě nejistot. Sami hledáme stabilní pramen života a žádáme Boha v Ježíši Kristu: "Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu." J 4,15. Pán Ježíš Kristus nám tu živou vodu skrze naši Církev československou husitskou dává, sytí nás nápojem živé vody. "Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout." Mt 11,28. Zveme k naději nového života v Ježíši Kristu v neděli na bohoslužby od 9.00 hodin ve sboru CČSH v Písku.

Program na Velikonoční svátky:

6. 4. 2023 Zelený čtvrtek - bohoslužba od 18 hodin u stolu se sederovou večeří

7. 4. 2023 Velký Pátek - bohoslužba od 18 hodin se čtením pašijí

8. 4. 2023 Vigilie Hodu božího Velikonočního - bohoslužba od 20 hodin se Slavností světla

9. 4. 2023 Hod boží Velikonoční – bohoslužba od 9 hodin s oslavou Vzkříšení Páně

Ze života náboženské obce v Písku: Letos připravujeme Noc kostelů (2. 6.), Slavnost M. J. Husa (6. 7.), adventní koncert. Každé pondělí (od 3. 4.) bude kurz židovských tanců od 16.30 pro rodiče s dětmi a od 17.30 pro dospělé. Připravujeme kurzy anglického a francouzského jazyka. V neděli (od 2. 4.) bude během bohoslužby kroužek pro děti.

Naše NO poskytuje azyl jedné ukrajinské uprchlici. S podporou Benevita s.r.o. zaměstnáváme dvě osoby s invalidním důchodem a připravujeme zaměstnání pro osoby další. Více informací každou nedělní bohoslužbu.

Kolumbárium je otevřeno od 8 do 17 hodin čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pondělí. V případě zájmu o pronájem schránky, případně o další služby, nás můžete kontaktovat e-mailem (kolumbarium-pisek@post.cz) či telefonicky (603 877 360) anebo nás navštívit každé pondělí od 15.30 do 17 hodin.

Děkujeme za církevního příspěvky na rok 2023, doporučená částka je 500 Kč. Je možnost NO CČSH v Písku podpořit jednorázovou i pravidelnou částkou v jakékoli výši. Příspěvek lze vložit přímo na účet vedený u České spořitelny pod číslem 0642536309/0800, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno. Za všechny vaše dary a příspěvky mnohokrát děkujeme!

S láskou Kristovou, duchovní Samuel Vašin